Chung Cư Ecohome 3

Liên hệ

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0772.216.015 – 0989.219.043

Email: duanecohome3@gmail.com

Website: www.chungcu-ecohome3.vn

0989.219.043